Voeding

VoedingVoeding is bij konijnen eigenlijk net zo belangrijk als bij mensen. Als wij niet eten gaan we dood en als de konijnen niet eten gaan ze ook dood. Als je konijnen in een hok hebt zitten moet je ze eten geven.

Algemeen

De meeste konijnen krijgen brokken te eten. Die zijn in de dierenwinkel maar ook bij de plaatselijke molenaar te krijgen. De brokken zijn er in gemengd voer en gewoon konijnenbrok. In gemengd voer zitten nog extraatjes zoals maïs, haver, gerst enz. Maar zowel in gewoon konijnenbrok en gemengd voer zitten de gewone dagelijkse konijnenkorrels. Daar zitten ook de nodige vitaminen in voor een konijn. Daar later verderop nog wat over.

In de gewone konijnenkorrels zitten normaalgesproken de magnesium, natrium, calsium, fosfor, kali, chloor, jodium, mangaan, zink en colbat. Het voer moet zo min mogelijk koper bevatten want dat is schadelijk voor een konijn.
Voor een voedster met jongen moet het voer uit ongeveer 18% ruw eiwit bestaan.

Hooi

Naast eiwitten, mineralen en vitaminen moet het voer ook ruwe celstoffen bevatten. Die zitten in hooi en stro. Ruwe stoffen zijn erg belangrijk voor konijnen want anders kan het konijn darmziektes krijgen.
Trouwens, het konijn eet ook nog graag hooi en het is goed voor de groei en de conditie. Hooi moet er onbeperkt zijn maar de hoeveelheid hangt wel af van het korrelvoer. Want als men veel korrelvoer geeft eet het konijn minder hooi en het konijn hoeft geen hele week met het hooi te doen want dan is het oud en dat is ook niet goed en niet lekker.

Het hooi moet wel van goede kwaliteit zijn, vrij van stof en schadelijke bestandsdelen. Het zogenoemde ‘weghooi’ dat uit de berm van autowegen komt is ongeschikt en kan tot vergiftiging leiden. Het beste is grofachtig hooi dus het moet van de 1e snede zijn, het hooi van de 2e snede is zacht en fijn.

De kwaliteit wordt bepaald door de weersomstandigheden. In de groothandel wordt het hooi meestal geïmporteerd uit Frankrijk, Duitsland en soms Polen. Het geïmporteerde hooi is meestal wel van goede kwaliteit.

hooi

Water

Water is erg belangrijk voor een konijn. Vooral als ze op een tentoonstelling zitten is water eigenlijk nog belangrijker dan voer. Het lichaam van een konijn bestaat grotendeels al voor  ±70% uit water. Water is dus nodig voor de opbouw van het lichaam. Ook is water nodig voor het oplossen van voedingsstoffen en voor het afvoeren van overtollige stoffen via de urine. Water heeft door verdamping een regelende functie op de lichaamstemperatuur.

De hoeveelheid water per konijn loopt erg uiteen. Dat ligt aan de leeftijd en het gewicht. Ook tellen de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid mee.

Het konijn moet altijd voldoende water kunnen drinken. Het meest ideale is een konijn te laten drinken voor het eten, het rendement van het krachtvoer ligt dan hoger.

water